เปิดขั้นตอน "ขอรับเงินคืน" ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า-ค่าน้ำ ขั้นตอนง่ายๆ ได้เงินจริง แค่กรอกแล้วรอรับเงิน

คอมเมนต์:

ทำตามนี้ได้เลยค่ะ

    จากโครงการคืนเงินประกันมิตเตอร์ไฟฟ้า หลายๆท่านต้องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืน แต่ก็เป็นกังวัลใจกับการเดินทางไป เพราะสถานการณ์ CO VID ยังคงวิกฤตอยู่ วันนี้เรามีข่าวดีมาฝากสำหรับทุกท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางไปลงทะเบียนเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านแอฟ แล้วรอรับเงินได้เลย

    เพจ เฟสบุ๊ค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ โพสต์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าได้ที่นี่ คลิก หรือสแกน QR Code จากนั้นให้ใส่รายละเอียดดังนี้

 

Sponsored Ad

 

    1. กรอกชื่อ นามสกุล

    2. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

    3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

    4. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

 

Sponsored Ad

 

เลือกช่องทางการรับเงิน

    5. รอรับเงินตามช่องทางที่ระบุ ซึ่งการลงทะเบียนดังกล่าว ช่วยให้ไม่เสียเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลงทเบียนที่บ้านไม่ต้องกลัว CO VID โดย กฟภ จะเริ่มจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โพสต์ต้นฉบับ

 

Sponsored Ad

 

โดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

    มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท (บ้านพักขนาดเล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก)

    มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท (เป็นขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้)

    มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท (บ้านพักขนาดใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด)

    มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท (ประชาชนไม่นิยมใช้ จะมีประชาชนส่วนน้อยที่ได้รับอัตราเงินจำนวนนี้)

 

Sponsored Ad

 

    "ขึ้นอยู่กับแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้าฯ มีตั้งแต่ 300 บาท 2,000 บาท 4,000 บาท และ 6,000 บาท" นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว


มาตรการด้านน้ำประปา (การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ประกอบด้วย

    1. ลดค่าน้ำ ร้อยละ 3 ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เมษายน - มิถุนายน 2563 ใช้งบ 330 ล้านบาท

    2. ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือนเมษายน และพฤษภาคม ทั้งสิ้น 30,900 ราย

 

Sponsored Ad

 

    3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ให้บ้านที่อยู่อาศัย 5.7 ล้านราย

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา มีขั้นตอนดังนี้

    1. ต้องแสดงความจำนงถอนเงินประกันที่การประปา จากนั้นการประปาจะดำเนินการถอดมาตร โดยใช้เวลาดำเนินการภายใน 3 วันทำการ แล้วทางส่วนกลางจะดำเนินเรื่องคืนเงินประกันให้

 

Sponsored Ad

 

    2. เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

        - บัตรประจำตัวประชาชน

        - หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล)

        - ใบเสร็จเงินประกันตัวจริง (ถ้ามี)

ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ ให้นำบิลค่าน้ำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงแทนใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ แต่หากมาตรน้ำไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่ต้องใช้ใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำ

        - สำเนาสมุดบัญชี

        - ใบแจ้งค่าน้ำประปา

โดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกใช้น้ำประปา มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

Sponsored Ad

    มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 400 บาท

    มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 600 บาท

    มาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 1,500 บาท

    มาตรวัดน้ำขนาด 11/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 3,000 บาท

    มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 4,000 บาท

    มาตรวัดน้ำขนาด 21/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 บาท

    มาตรวัดน้ำขนาด 3 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 บาท

    มาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 15,000 บาท

    มาตรวัดน้ำขนาด 6 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 21,000 บาท

    มาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่รู้ขนาดมาตรวัดน้ำ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อทำการลงทะเบียนก็จะสามารถตรวจสอบมาตรน้ำได้.

ข้อมูลและภาพ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA , เฟซบุ๊ก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์,

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ