สื่อนอกเผย ผลสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับ "กรุ๊ปเลือด" ที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ

คอมเมนต์:

ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร สิ่งที่ควรทำก็คือปฏิบัติตัวตามที่ทางการแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

    ปัจจุบันสถาบันการวิจัยทั่วโลกต่างกำลังลงทุนวัคซีนและการพัฒนายารักษาไวรัสโควิด-19กันอย่างแข็งขัน แต่ก็ยังไม่มียาที่ใช้เฉพาะออกมา สื่อนอกเผย มีการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่า "กรุ๊ปเลือด" มีความสัมพันธ์กับอัตราการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 จากข้อมูลการทดลองพบว่าผู้ป่วยที่มีกรุ๊ปเลือด A มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อมากกว่า และ กรุ๊ปเลือด O มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ

  

    ได้มีชาวเน็ตต่างชาติคนหนึ่งออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลนี้ว่า จากสถาบันวิจัย 8 แห่งในจีน รวมถึงมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอนใต้,มหาวิทยาลัย Shanghai Jiaotong ,มหาวิทยาลัย East China Normal ,โรงพยาบาล Shenzhen No.3 ,โรงพยาบาล Wuhan Jinyintan,มหาวิทยาลัย Wuhan University Renmin Hospital และโรงพยาบาลอื่นๆอีกมากมายในประเทศจีนได้ทำบทความวิจัยเกี่ยวกับไวรัสครั้งนี้ ตอนนี้บทความวิจัยนี้ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม “preprint เว็บไซต์ medRxiv” เรียบร้อยแล้ว 

 

Sponsored Ad

 

    มันเป็นบทสรุปการวิจัยครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น นี้เป็นข้อสรุปการวิจัยเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดที่ติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างกรุ๊ปเลือด A B O กับความอ่อนแอต่อโรคไวรัสโควิด-19

    ตัวอย่างจากการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาล 3 แห่ง.

 

Sponsored Ad

 

    โรงพยาบาล Wuhan Jinyintan : 1,775 คน (206 เสียชีวิต)

    โรงพยาบา มหาวิทยาลัย Wuhan University Renmin :113 คน

    โรงพยาบาล Shenzhen No.3 : 285 คน

    จากผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า คนปกติจำนวน 3694 คนในอู่ฮั่น อัตราส่วนการกระจายกรุ๊ปเลือด คือ 

    กรุ๊ปเลือด A (32.16%) 

    กรุ๊ปเลือด B (24.90%) 

 

Sponsored Ad

 

    กรุ๊ปเลือด AB (9.10%) 

    กรุ๊ปเลือด O (33.84%) 

    พบว่า ในผู้ป่วย 1,775 ราย 

    กรุ๊ปเลือด A สูงถึง 37.75% 

    กรุ๊ปเลือด B เป็น 26.42%

    กรุ๊ปเลือด AB เป็น 10.03% 

    กรุ๊ปเลือด O คือ 25.80%

    จากมุมมองนี้สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีเลือดกรุ๊ป A สูงกว่าของประชากรปกติ และกรุ๊ปเลือด O สัดส่วนค่อนข้างต่ำ และในจำนวนคนที่เสียชีวิต 206 คนนั้น แบ่งออกเป็นสัดส่วนตามนี้  A, B, AB และ O คิดเป็น 41.26%, 24.27%, 9.22% และ 25.24% ตามลำดับ และมีการกระจายที่คล้ายกันของกรุ๊ปเลือดที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำ

 

Sponsored Ad

 

 

    รูปแบบการกระจายกรุ๊ปเลือด ABO ในผู้ป่วย 398 คนที่โรงพยาบาลอีกสองแห่ง ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า การกระจายของกรุ๊ปเลือด ABO ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักระหว่างกลุ่มอายุและเพศที่แตกต่างกัน 

 

 

Sponsored Ad

 

    กล่าวอีกนัยหนึ่งอายุและเพศไม่มีความสัมพันธ์กับความไวรัสโควิด-19 นี้ มีรายงานว่าก่อนหน้านี้สำหรับไวรัสชนิดนี้และประเภทอื่น มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเลือดและได้ข้อสรุปที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น ในช่วงระยะเวลาที่โรคซาร์ส นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงแสดงให้เห็นผ่านการวิจัยว่า เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีเลือดกรุ๊ป O มีโอกาสติดเชื้อต่ำกว่าเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ไม่มีเลือดกรุ๊ป O

 

    แม้ว่าผู้เขียนยังระบุด้วยว่าอาจมีกลไกอื่น ๆ ของความอ่อนแอของกลุ่มเลือด ABO ต่อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจำเป็นต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติม การศึกษาครั้งนี้ยังคงมีความสำคัญทางคลินิกบางอย่างตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด A อาจต้องการเสริมสร้างการป้องกันมากกว่าคนเลือดกรุ๊ปอื่น โอกาสที่ว่าหากการติดเชื้ออาจต้องการการเฝ้าระวังและการรักษาที่เข้มงวดมากขึ้น  

Sponsored Ad

    ผลการศึกษาใหม่อาจมีประโยชน์กับบุคลากรการแพทย์บ้าง แต่ประชาชนทั่วไปไม่ควรถือสถิติจริงจังจนเกินไป หากมีเลือดกรุ๊ป A ก็ไม่หมายความว่าจะติดเชื้ออย่างแน่นอน กลับกัน คนเลือกกรุ๊ป O ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์  ทุกคนยังต้องล้างมือ และปฏิบัติตัวตามที่ทางการแนะนำอย่างเคร่งครัด

ที่มา:tvbs

แปลและเรียบเรียงโดย ป๋าเถิก เปิดกรุ

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ