ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เปิดตัว "หน้ากากอนามัย" เสริมแผ่นเส้นใยนาโน กรองอนุภาคเล็กได้เกือบร้อยเปอร์เซ็น

คอมเมนต์:

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เปิดตัว "หน้ากากอนามัย" เสริมแผ่นเส้นใยนาโน กรองฝุ่นและไวรัสได้เกือบร้อยเปอร์เซ็น!

        จากปัญหาของหน้ากากอนามัยที่หายากมากขึ้นในสังคมไทย ทำให้ "รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช" หัวหน้าศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เล็งเห็นถึงปัญหานี้

        รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช เป็นเจ้าของผลงานและนวัตกรรม “หน้ากากอนามัย  เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” ที่สามารถกรองฝุ่นและ ไ ว รั ส ได้ดี โดย Handmade “หน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากหน้ากากอนามัยทั่วไป คือ มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นที่อนุภาคเล็กกว่า  0.5 ไมครอน ได้ถึง 96.55% 

 

Sponsored Ad

 

        จากการทดสอบก่อนผ่านแผ่นกรอง และหลังผ่านแผ่นกรอง ที่ใช้ได้จริง save ได้ดีเยี่ยม เหมาะกับสถานการณ์เช่นนี้ที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนเป็นอย่างมาก นวัตกรรมหน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโน มีขนาดความกว้าง 14.5 และยาว 15 ซม. สามารถ  DIY ได้ด้วยตนเอง

 

Sponsored Ad

 

.

.

        นวัตกรรม”หน้ากากอนามัย  เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” ผลงานชิ้นนี้การันตีถึงคุณภาพ และราคาที่สัมผัสได้และมีสมบัติพิเศษที่นวัตกรรรมนาโน ทดสอบแล้วมีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นที่อนุภาคเล็กกว่า  0.5 ไมครอน ได้ถึง 96.55% ขณะนี้ก็ได้ผลิตแจกจ่ายให้กับบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย และผลิตบรรจุเป็นแพคไว้ในราคาแพคล่ะ 55 บาท 

        สามารถสั่งและสอบถามได้ที่ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือต่อสายกับ รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช โดยตรง

.

.

.

.

ข้อมูลและภาพจาก kmutnb

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ